Gehoorbescherming op de werkvloer, waar moet je op letten?

Gehoorschade treedt vaak langzaam en onopgemerkt op. Als werkgever ben je daarom wettelijk verplicht om te zorgen voor de gehoorbescherming van medewerkers. Voor een goede veiligheid op de werkvloer is het dan ook essentieel dat deze verplichtingen worden nagekomen en de juiste gehoordbescherming gebruikt wordt.

Wat staat in de arbowet?

In de Arbowet staat precies wanneer gehoorbescherming verplicht is. Je mag hier alleen van afwijken wanneer, door de specifieke aard van het werk, het gebruik van individuele gehoorbeschermers grotere gezondheids- of veiligheidsrisico’s kan opleveren dan wanneer je deze niet zou gebruiken.

Vanaf 80 dB(A) is sprake van een schadelijk geluidsniveau. Bij dagelijkse blootstelling aan een niveau van 80 dB(A) moet je als werkgever goede gehoorbescherming ter beschikking hebben. Bij 85 dB(A) en hoger zijn medewerkers verplicht om gehoorbescherming te dragen. De maximale blootstellingsgrens is 87 dB(A).

GeluidsniveauRegelgeving
80dBDe werkgever moet verplicht gehoorbescherming beschikbaar kunnen stellen aan de werknemers.
83dBJe mag als werknemer nu maximaal 4 uur zonder gehoorbescherming werken. Hierna is de kans op gehoorbeschadiging erg hoog.
85dB en hogerDe werknemer moet nu verplicht gehoorbescherming gaan dragen. De werkgever hoort deze aan te bieden, het kan gaan om zowel gehoorkappen als oordoppen.

Hoe kies ik de juiste gehoordbescherming?

Voor een goede gehoorbescherming kun je kliezen uit drie verschillende soorten gehoorbescherming:

Gehoorkappen. Als deze de oren goed omsluiten,kunnen deze zorgen voor een geluidsdemping tot 30dB. Het dragen van gehoorkappen kan echter verhitting van de oren veroorzaken. Ook isolatie van de omgeving kan een hinderlijk bijeffect zijn van het dragen van gehoorkappen zijn. 

Oordopjes. Oordopjes hebben het risico niet altijd goed in het gehoorkanaal ingebracht te worden. Dit zorgt ervoor dat er onvoldoende demping is en er dus alsnog gehoorschade kan ontstaan. Ook zijn ze niet altijd hygiënisch, waardoor je gezondheidsklachten kunt krijgen in de oren.  

Otoplastieken. Dit zijn op maat gemaakte oordoppen die bescherming kunnen geven tot 30 dB. Meestal worden deze afgestemd op de demping die nodig is op de werkplek, zodat ze niet meer dempen dan noodzakelijk is. Als dit mogelijk is, worden ze zelfs afgestemd op het soort geluid dat gedempt moet worden. Zo blijft het mogelijk om een gesprek te voeren, terwijl je de oordoppen in hebt. Wel moeten de otoplastieken regelmatig worden gecontroleerd op lekkage en of deze nog voldoende geluid dempen.

Bij het kiezen tussen welke gehoorbescherming jij het beste kunt gebruiken, kun je kijken naar de volgende punten:

  1. Bepaling van de geluidsbelasting op de werkplek.
  2. Houd rekening met persoonlijke voorkeuren, omdat deze een beslissende invloed hebben op de draagacceptatie.
  3. Let op de SNR-waarde voor gehoorbescherming. Dit geeft aan in welke mate deze het geluidsniveau verlaagt.
  4. Kies de geluidsisolatie niet te hoog. Bij een restgeluidsniveau van minder dan 70 dB is er sprake van overbescherming. Dit leidt tot sociale problemen op de werkvloer. Denk aan een isolerend gevoel, omdat je elkaar niet kunt vertsaan en dus geen gesprekkkenk kunt voeren. Het restgeluidsniveau moet tussen 70 en 80 dB liggen.